header_top

Arkiv 2014 - Årsmøde 2014 - Vest Sen/Vet

Udskriv
 
 
Regionsgolf Vest Senior/Veteran
 
 
ÅRSMØDERNE I VEST 2014
SØNDAG DEN 12. OKTOBER 2014 I TANGE SØ GOLFKLUB
Deltagere:         Formænd og klubkoordinatorer fra vest
 
Dagens program
 
Kl. 08.00                                    Registrering og morgenkaffe
Kl. 09.00 – 10.30                        Årsmøde Regionsgolf Vest-Senior/Veteran
Kl. 10.30 – 12.00                        Årsmøde Regionsgolf Vest-ABCD
Kl. 12.00                                    Frokost inkl. 1 øl/vand                                         
Kl. 13.00                                    18 hullers Stableford og efterfølgende præmieoverrækkelse,
hvor der serveres sandwich og 1 øl/vand
 
ÅRSMØDE 2014 - REGIONSGOLF VEST-SENIOR/VETERAN
 
Kl. 09.00-10.30   Årsmøde Regionsgolf Vest-Senior/Veteran
Turneringsledelse: Knud Højgaard, Bente Jensen, Kurt Jensen, Finn Lund
og Peter Thingholm

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 
4. Budget for 2015
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til turneringsledelsen
    På valg er: Kurt Jensen (modtager genvalg)
    På valg er: Bente Jensen (modtager genvalg)
    Suppleant Peter Thingholm valgt på årsmødet i 2013 er indtrådt i turneringsledelsen og
    foreslås indvalgt på årsmødet
7. Valg af suppleant til turneringsledelsen
    Turneringsledelsen foreslår valg af Karsten Troelsen, Gyttegaard Golfklub
8. Valg af revisor
    Turneringsledelsen foreslår genvalg af Hans-Henrik Schaltz
9. Eventuelt
 
 
Forslag til behandling på Regionsgolf Vest-Senior/Veteran årsmødet skal være turneringsledelsen i hænde senest den 15. september 2014.
 
Med venlig hilsen
Turneringsledelsen Regionsgolf Vest-Senior/Veteran
Knud Højgaard - Formand
 
 
Der er fælles tilmelding til årsmøderne i vest, og i 2014 er det Regionsgolf Vest-Senior/Veteran der administrerer tilmeldingerne.
 
Tilmelding kan foretages på nedenstående formular!
 
 
Ønsker man at deltage i 18 hullers golf, som Tange Sø GolfKlub velvilligt har stillet banen til rådighed for, bedes DGU nr. noteret på formularen.
 
Deltagergebyr for frokost, årsmøderne og golf er kr. 300 pr. person. Betaling bedes overført til konto: 7453 1087828 mærket ”Årsmøde samt Klubnavn”. Tilmeldings-/betalingsfrist 25. september 2014.
 
 
Evt. overnatning dagen før:
Der henvises til Tange Sø Golfklubs hjemmeside www.tangegolf.dk

Tilmelding til årsmødet - max. 2 personer pr. klub


Klub:
Email til kvittering:
Navn deltager 1: DGUnr: Hcp:
Repræsenterer : 
Navn deltager 2: DGUnr: Hcp:
Repræsenterer : Hvis man har problemer med at indsende formularen kan neden stående benyttes:
Send til Finn Lund
Mailadresse: golffinnlun@gmail.com ( klik på mailadressen)
 

Hovedsponsor

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.